بازاریابی


مدیر مسئول : درگی، پرویز
زمینه فعالیت : علوم اجتماعي، تكنولوژي (علوم كاربردي)،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. آزادی (شرق به غرب)، بعد از خوش شمالی، ک. نمایندگی، پ. 1، واحد 10
صندوق پستی : ۱۴۵۷۹۹۴۸۳۵
تلفن : ۶۶۴۳۱۸۶۳ ، ۶۶۴۳۴۰۵۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۵/۰۴/۱۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۳۱۴۶۱
شماره پروانه نشر : ۹۸۴۴ موقت
پست الکترونیکی : book2mag@gmail.com
وب سایت : http://www.marketingpublisher.ir
شناسه شابك : [۶۹۸۲-۶۰۰],[۹۲۵۰۲-۶۰۰],[۹۳۰۳۱-۶۰۰],[۶۶۵۹-۶۲۲],[۹۵۳۱۶-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : بازاریابی

فهرست كتاب های ناشر