ابر سفید


مدیر مسئول : بنی‌اسدی، مرجان
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. فخررازی، خ. وحید نظری، پ. 85
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۳۵۳۶۳
تلفن : ۶۶۴۹۱۷۴۷ ، ۶۶۴۹۰۶۱۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۱۱/۱۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۹۸۵۲ موقت
پست الکترونیکی : nashr.abresefid@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۹۸۸-۶۰۰],[۹۲۵۴۵-۶۰۰],[۹۳۱۲۵-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ابر سفید

فهرست كتاب های ناشر