آوای فهیم


مدیر مسئول : برخورداری، محمد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. توحید، خ. فرصت شیرازی، پ. 83، واحد 10A
صندوق پستی : ۱۴۱۹۸۱۳۹۶۷
تلفن : ۶۶۵۹۴۸۸۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۰/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۱۳۷۳۲
شماره پروانه نشر : ۹۹۱۸ موقت
پست الکترونیکی : avayefahim.pub@gmail.com
وب سایت : http://www.farmna.ir
شناسه شابك : [۶۸۱۰-۶۰۰],[۹۲۵۷۶-۶۰۰],[۹۳۲۶۹-۶۰۰],[۹۵۶۳۶-۶۲۲],[۹۷۲۰۴-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آوای فهیم

فهرست كتاب های ناشر