آی سانا


مدیر مسئول : ایلان داغی، صدیقه
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : مرکزی - اراک
نشانی پستی : م. شهدا، ک. عمار، ساختمان فرشته، ط. 3، واحد 9
صندوق پستی : ۳۸۱۳۷۹۵۳۷۴
تلفن : ۳۲۲۳۴۰۸۳ ، ۳۲۲۳۴۰۸۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۱۰/۱۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۲۲۳۹۳۶۵
شماره پروانه نشر : ۹۷۶۱ موقت
پست الکترونیکی : ilandaghi@live.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۵۷۷-۶۰۰],[۹۲۶۳۳-۶۰۰],[۹۲۸۶۶-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آی سانا

فهرست كتاب های ناشر