علوم ورزشی


مدیر مسئول : کوزه‌چیان، هاشم
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، روبروی سینما بهمن، جنب بانک صادرات، پ. 1484، ط. 1
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۶۳۶۱۹
تلفن : ۶۶۴۰۳۱۷۰ ، ۶۶۴۰۳۱۶۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۱۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۰۳۱۷۰
شماره پروانه نشر : ۹۹۶۰ موقت
پست الکترونیکی : mahdihatmi@live.com
وب سایت : http://www.hatmiss.ir
شناسه شابك : [۶۴۶۷-۶۰۰],[۹۲۶۷۳-۶۰۰],[۹۲۷۳۲-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : علوم ورزشی

فهرست كتاب های ناشر