ندای کارآفرین


مدیر مسئول : تارفی، ندا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. فخررازی، ک. انوری، پ. 29
صندوق پستی : ۱۳۱۴۸۵۱۱۱۱
تلفن : ۶۶۴۰۲۷۲۲ ، ۸۸۰۰۴۵۸۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۲/۲۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۹۷۲۶ موقت
پست الکترونیکی : neda_tarofi@yahoo.com
وب سایت : http://www.nedayekarafarin.ir
شناسه شابك : [۴۸۲-۶۰۰],[۷۰۹۵-۶۰۰],[۷۹۰۷-۶۰۰],[۸۵۱۷-۶۰۰],[۹۲۷۱۱-۶۰۰],[۹۳۶۲۵-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ندای کارآفرین

فهرست كتاب های ناشر