بامن


مدیر مسئول : محمدپورسرابی، عباس
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. کمالی، ک. نقیبی، ک. طلقانی، پ. 3
صندوق پستی : ۱۳۳۱۷۷۶۶۸۱
تلفن : ۵۵۴۱۸۵۲۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۱۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۰۰۸۰ موقت
پست الکترونیکی : bamanbook@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۷۷۶-۶۰۰],[۸۷۵۱-۶۰۰],[۹۲۸۵۹-۶۰۰],[۹۵۰۸۵-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : بامن

فهرست كتاب های ناشر