موسسه انتشاراتی دانش ماندگار عصر


مدیر مسئول : براتی سرتختگاهی، کاوه
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : نارمک، مدائن، پ. 205، ط. 1
صندوق پستی : ۱۶۴۹۸۳۳۳۹۱
تلفن : ۷۷۹۵۹۵۲۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۵/۱۲/۱۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۹۹۷۷ موقت
پست الکترونیکی : kavebarati@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۶۰۸-۶۰۰],[۹۳۲۶۴-۶۰۰],[۹۶۰۲۸-۶۰۰],[۹۶۷۴۶-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : موسسه انتشاراتی دانش ماندگار عصر

فهرست كتاب های ناشر