مهربان نیکا


مدیر مسئول : رحمان‌پرست، علی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : مازندران - نکا
نشانی پستی : جنب مسجد زینبیه، آپارتمان آسمان، واحد 9
صندوق پستی : ۴۸۴۱۶۴۸۳۹۳
تلفن : ۳۴۷۲۳۶۴۰ ، ۳۴۷۲۳۵۴۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۲۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۰۴۳۴ موقت
پست الکترونیکی : mehrabane.nika91@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۴۲۵-۶۰۰],[۸۸۴۳-۶۰۰],[۹۳۲۹۶-۶۰۰],[۹۳۴۶۳-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : مهربان نیکا

فهرست كتاب های ناشر