خشایار


مدیر مسئول : عالمگیرتهرانی، صادق
زمینه فعالیت : كليات، تكنولوژي (علوم كاربردي)،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. ناصرخسرو، ک. حاج نایب، پ. 20، ط. اول
صندوق پستی :
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۹/۱۰/۰۱ (اطلاعات این انتشارات موجود نیست)
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۷۳۹۰۶۴
شماره پروانه نشر : ۵۳۶ دائم
پست الکترونیکی :
وب سایت : http://www.sasanalamgir.com
شناسه شابك : [۴۴۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس :
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : خشایار

فهرست كتاب های ناشر