احرام


مدیر مسئول : قربانی نصرآبادی، حسن
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : گلستان - گرگان
نشانی پستی : نصرآباد، نبش ک. شهیدان رضایی
صندوق پستی : ۴۹۱۶۱۳۶۳۶۷
تلفن : ۳۲۲۲۹۰۹۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۹/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۰۴۸۱ موقت
پست الکترونیکی : ghorbani19779@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۳۵۵۸-۶۰۰],[۹۴۱۷۰-۶۰۰],[۹۵۸۷۹-۶۰۰],[۷۰۳۲-۶۲۲],[۹۶۱۸۸-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : احرام

فهرست كتاب های ناشر