مدرسان برتر


مدیر مسئول : عربی، شایسته
زمینه فعالیت : كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، ک. حافظ، پ. 10
صندوق پستی : ۱۵۴۱۹۵۵۱۱۱
تلفن : ۶۶۹۰۵۴۹۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۸/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۰۵۴۹۹
شماره پروانه نشر : ۱۰۷۴۳ موقت
پست الکترونیکی : modaresanebartar91@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۰۷-۶۰۰],[۳۳۵-۶۰۰],[۳۷۱-۶۰۰],[۶۹۵۶-۶۰۰],[۷۰۱۶-۶۰۰],[۹۳۶۰۳-۶۰۰],[۹۳۶۱۱-۶۰۰],[۹۴۶۶۶-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : مدرسان برتر

فهرست كتاب های ناشر