علمی سنا وابسته به شرکت علمی انتشاراتی سنا


مدیر مسئول : ملکی، منیره
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. کارگر شمالی، خ. فرصت شیرازی، پ. 30، ط. ا
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۸۴۷۱۴
تلفن : ۶۶۵۹۴۰۱۱ ، ۰۹۱۹۷۰۷۰۰۱۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۸/۰۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۰۷۹۵ موقت
پست الکترونیکی : elmisana@gmail.com
وب سایت : http://www.sanabook.ir
شناسه شابك : [۴۸۸-۶۰۰],[۷۸۲۷-۶۰۰],[۸۴۵۶-۶۰۰],[۸۷۳۰-۶۰۰],[۹۳۶۷۱-۶۰۰],[۹۴۷۸۴-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : علمی سنا وابسته به شرکت علمی انتشاراتی سنا

فهرست كتاب های ناشر