آفتاب طلایی


مدیر مسئول : پاسبانی، عبدالله
زمینه فعالیت : كتابهاي كودكان و نوجوانان،
استان - شهرستان : البرز - کرج
نشانی پستی : شاهین ویلا بنیاد، خ. مدرس جنوبی، ک. کوثر ، پ. 23
صندوق پستی : ۳۱۳۸۹۴۵۵۷۹
تلفن : ۳۴۵۱۱۳۷۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۵/۱۲/۱۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۸۱۸۷۱
شماره پروانه نشر : ۱۰۷۲۳ موقت
پست الکترونیکی : aftabtalae@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۵۴۵-۶۰۰],[۹۳۷۲۲-۶۰۰],[۹۴۳۵۷-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آفتاب طلایی

فهرست كتاب های ناشر