رامان سخن


مدیر مسئول : مشرفی نبی کندی، نظام
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. کارگر جنوبی، خ. آقابالازاده، خ. محبوب مجاز، خ. خرمشهر جنوبی
صندوق پستی : ۱۳۱۵۶۹۴۱۶۴
تلفن : ۰۹۳۶۵۹۵۶۰۶۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۹/۰۷/۲۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۰۸۷۲ موقت
پست الکترونیکی : nrgs1376@yahoo.com
وب سایت : http://www.ketab-89.blogfa.com
شناسه شابك : [۷۶۶۱-۶۰۰],[۸۹۱۴-۶۰۰],[۹۳۷۷۹-۶۰۰],[۹۴۴۰۲-۶۰۰],[۶۷۱۴-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : رامان سخن

فهرست كتاب های ناشر