موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو


مدیر مسئول : امرائی، علی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : مفتح جنوبی، ک. عطارد، خ. ملک الشعرای بهار، پ. 12، ط. سوم
صندوق پستی : ۱۵۷۱۷۱۵۸۱۶
تلفن : ۸۸۸۰۷۱۸۸ ، ۰۹۱۲۷۹۶۷۹۲۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۹/۰۳/۱۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۰۷۳۶ موقت
پست الکترونیکی : info@rpub.ir
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۳۸۰۲-۶۰۰],[۹۷۲۹۸-۶۰۰],[۶۷۰۰-۶۲۲],[۹۵۱۶۶-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر