پیام ایثار


مدیر مسئول : حیدری، سکینه
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : لرستان - خرم‌آباد
نشانی پستی : م. ناصرخسرو، به طرف بیمارستان شهدای عشایر، روبروی هنرستان شهدای حاج عمران
صندوق پستی : ۶۸۱۹۸۵۷۵۵۱
تلفن : ۳۳۲۳۹۸۲۸ ، ۰۹۱۶۳۹۷۱۶۷۱ ، ۰۹۱۶۶۶۷۷۲۵۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۴/۰۴/۲۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۰۸۳۴ موقت
پست الکترونیکی : payameisar@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۷۷۵-۶۰۰],[۹۳۸۰۹-۶۰۰],[۹۴۵۶۵-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : پیام ایثار

فهرست كتاب های ناشر