آموزشی تالیفی ارشدان


مدیر مسئول : یوسف آملی، شمس‌الدین
زمینه فعالیت : كتابهاي آموزشي و دانشگاهي، انتشارات الكترونيك،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، ک. رشتچی، پ. ۱۴، ط. اول، واحد ۳
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۴۴۶۹۷
تلفن : ۶۶۴۸۷۴۲۰ ، ۰۹۱۹۹۱۷۰۰۴۰ ، ۶۶۴۶۰۴۱۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۵/۱۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۸۷۴۲۰
شماره پروانه نشر : ۱۰۹۶۳ موقت
پست الکترونیکی : shams_amoli@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۱۷۰-۶۰۰],[۸۷۶۷-۶۰۰],[۸۸۸۰-۶۰۰],[۸۹۹۹-۶۰۰],[۹۳۹۴۴-۶۰۰],[۹۵۳۰۵-۶۰۰],[۹۵۹۶۴-۶۰۰],[۹۹۵-۶۰۰],[۲۵۱-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آموزشی تالیفی ارشدان

فهرست كتاب های ناشر