آوای چلچله


مدیر مسئول : معصومی، عباس
زمینه فعالیت : مذهب،
استان - شهرستان : سمنان - شاهرود
نشانی پستی : خ. 17 شهریور . پاساژ سازمان تبلیغات اسلامی
صندوق پستی : ۳۶۱۵۶۳۴۴۱۴
تلفن : ۳۲۲۴۴۴۴۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۱۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۲۲۴۴۲۴۳
شماره پروانه نشر : ۱۰۳۲۵ موقت
پست الکترونیکی : chehelmiqat@yahoo.com
وب سایت : http://www.40miqat.ir
شناسه شابك : [۸۷۴۱-۶۰۰],[۹۳۹۶۱-۶۰۰],[۹۵۱۳۵-۶۰۰],[۹۵۷۰۹-۶۰۰],[۹۶۷۰۸-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آوای چلچله

فهرست كتاب های ناشر