دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان


مدیر مسئول : جلالی، حسین
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : سمنان - دامغان
نشانی پستی : م. سعدی، بلوار چشمه علی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
صندوق پستی : ۳۶۷۱۶۳۹۹۹۸
تلفن : ۳۵۲۲۵۰۵۸ ، ۳۵۲۲۵۰۲۳ ، ۳۵۲۲۵۰۴۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۲/۱۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۵۲۲۵۰۲۳
شماره پروانه نشر : ۱۰۱۰۶ موقت
پست الکترونیکی : publication.damghaniau@gmail.com
وب سایت : www.damghaniau.ac.ir
شناسه شابك :
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر