منشور سمیر


مدیر مسئول : علیخانی، سمیرا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. وحید نظری، حد فاصل خ. ابوریحان و دانشگاه، پ. 13، ط. 1
صندوق پستی : ۱۶۵۱۹۴۷۴۶۱
تلفن : ۶۶۹۷۴۵۶۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۸/۲۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۰۹۲۱ موقت
پست الکترونیکی : shabani_2m2@yahoo.com
وب سایت : http://www.manshoorsamir.ir
شناسه شابك : [۴۶۷-۶۰۰],[۷۵۰۹-۶۰۰],[۷۹۸۳-۶۰۰],[۸۳۷۰-۶۰۰],[۹۴۱۱۷-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : منشور سمیر

فهرست كتاب های ناشر