کتابک


مدیر مسئول : قاسمی، سعید
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : بلوار غدیر، بین کوی 18 و 20
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۷۴۹۷۸
تلفن : ۳۲۸۵۰۸۶۰ ، ۳۷۸۳۷۴۸۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۳/۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۸۳۷۴۸۲
شماره پروانه نشر : ۱۱۱۶۲ موقت
پست الکترونیکی : nashreketabak@gmail.com
وب سایت : http://www.nashreketabak.com
شناسه شابك : [۷۳۶۲-۶۰۰],[۹۴۱۲۴-۶۰۰],[۶۷۴۵-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : کتابک

فهرست كتاب های ناشر