آوش


مدیر مسئول : آرین نژاد، عباس
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. جمهوری، نبش خ. اردیبهشت جنوبی، پ. 66
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۵۳۸۹۴
تلفن : ۶۶۴۷۶۸۵۹ ، ۶۶۴۷۶۸۶۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۹/۰۴/۰۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۱۳۱۳ موقت
پست الکترونیکی : arian310@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۲۱۲-۶۰۰],[۹۴۲۱۵-۶۰۰],[۹۵۶۷۷-۶۰۰],[۹۸۱۶۸-۶۰۰],[۹۸۴۵۵-۶۰۰],[۹۹۱۵۰-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آوش

فهرست كتاب های ناشر