چهار درخت


مدیر مسئول : مرتضوی، مهدی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : خراسان جنوبی - بیرجند
نشانی پستی : خ. معلم، بین معلم 44 و خیابان 15 خرداد
صندوق پستی : ۹۷۱۸۸۴۶۴۱۹
تلفن : ۳۲۴۵۵۵۸۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۴/۰۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۲۴۵۵۵۸۶
شماره پروانه نشر : ۱۱۳۱۹ موقت
پست الکترونیکی : 4derakht@gmail.com
وب سایت : http://www.4derakht.ir
شناسه شابك : [۷۵۲۱-۶۰۰],[۸۴۲۱-۶۰۰],[۹۴۲۲۷-۶۰۰],[۹۴۴۶۳-۶۰۰],[۶۱۰۵-۶۲۲],[۷۰۲۳-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : چهار درخت

فهرست كتاب های ناشر