اعجاز علم


مدیر مسئول : گودرزی، فریده
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. جانبازان غربی، خ. شهیدمدنی، پ. 1311، واحد 5
صندوق پستی : ۱۶۴۵۷۹۳۶۱۱
تلفن : ۷۷۲۸۳۰۷۲ ، ۰۹۱۲۷۳۴۶۵۶۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۲/۰۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۱۴۷۵ موقت
پست الکترونیکی : Eajazeelm@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۸۳۹-۶۰۰],[۹۴۵۸۶-۶۰۰],[۹۵۰۵۹-۶۰۰],[۷۱۱۸-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : اعجاز علم

فهرست كتاب های ناشر