هنرهای تجسمی


مدیر مسئول : ایرملوزاده، لیلا
زمینه فعالیت : هنرها،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. منیری جاوید، پ. 41، ط. همکف
صندوق پستی : ۱۳۱۴۹۶۳۱۷۳
تلفن : ۶۶۹۵۵۰۱۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۸/۱۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۰۱۶۴۳
شماره پروانه نشر : ۱۱۲۶۵ موقت
پست الکترونیکی : leila.iromlou@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۴۶۵۶-۶۰۰],[۹۸۵۷۸-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : هنرهای تجسمی

فهرست كتاب های ناشر