سفیر سلامت


مدیر مسئول : جلیلی، حمیدرضا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. 30متری کیوانفر، ک. 10، پ. 21
صندوق پستی : ۳۷۱۹۶۶۳۹۷۵
تلفن : ۳۶۶۱۹۱۰۶ ، ۰۹۱۹۱۵۹۰۳۴۳ ، ۳۶۶۲۸۷۰۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۹/۱۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۱۸۷۳ موقت
پست الکترونیکی : safirsalamat2014@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۸۴۱-۶۰۰],[۹۴۹۹۹-۶۰۰],[۹۵۸۸۳-۶۰۰],[۹۶۹۰۶-۶۰۰],[۹۷۴۸۰-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سفیر سلامت

فهرست كتاب های ناشر