یوحنا


مدیر مسئول : صادقی، وحید
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : مرکزی - اراک
نشانی پستی : خ. آیت الله سعیدی، ک. درمانگاه شهید ناطقی، پ. 36
صندوق پستی : ۳۸۱۷۷۴۵۷۶۴
تلفن : ۳۲۲۱۶۰۱۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۱۱/۲۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۱۴۲۵ موقت
پست الکترونیکی : entesharateyohanna@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۷۶۷-۶۰۰],[۹۵۰۴۱-۶۰۰],[۷۴۰۹-۶۲۲],[۹۵۹۹۴-۶۲۲],[۹۶۸۰۴-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : یوحنا

فهرست كتاب های ناشر