فرشتگان فردا


مدیر مسئول : کریمی، مصطفی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف، انتشارات الكترونيك، بازي ها و سرگرمي ها،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. شهیدان فاطمی (دور شهر)، ک. 22، پ. 45
صندوق پستی : ۰۳۷۱۵۶۶۵۳۴
تلفن : ۳۷۸۳۵۸۲۴ ، ۷۶۳۳۲۷۳۰ ، ۰۹۱۲۹۳۴۱۲۴۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۲/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۱۸۸۳ موقت
پست الکترونیکی : fereshtegane.farda@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۷۲۳-۶۰۰],[۹۵۰۴۹-۶۰۰],[۹۶۲۷۸-۶۰۰],[۹۷۰۹۲-۶۰۰],[۶۶۱۰-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : فرشتگان فردا

فهرست كتاب های ناشر