آینده دانش


مدیر مسئول : کاظم علیلو، آذر
زمینه فعالیت : كتابهاي آموزشي و دانشگاهي، زمينه‌هاي مختلف، انتشارات الكترونيك،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. فخررازی، خ. وحید نظری، ک. قدیری، پ. 22، واحد 5
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۸۳۵۶۵
تلفن : ۶۶۹۵۴۱۷۴ ، ۶۶۴۹۷۱۱۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۲/۱۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۱۸۰۰ موقت
پست الکترونیکی : reza.alilo@ymail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۲۳۱-۶۰۰],[۹۵۱۳۸-۶۰۰],[۹۶۰۹۶-۶۰۰],[۷۱۹۰-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آینده دانش

فهرست كتاب های ناشر