یوبان


مدیر مسئول : آذری، مینا
زمینه فعالیت : فلسفه و روانشناسي، ادبيات،
استان - شهرستان : خراسان رضوی - سبزوار
نشانی پستی : خ. طبرسی، خ. شیب 5، روبروی درب مدرسه
صندوق پستی : ۹۶۱۶۶۵۸۵۷۵
تلفن : ۴۴۴۴۳۳۷۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۲/۰۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۱۹۴۸ موقت
پست الکترونیکی : yobanpub@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۳۴۹-۶۰۰],[۹۵۲۲۶-۶۰۰],[۹۵۳۸۴-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : یوبان

فهرست كتاب های ناشر