آتیسا


مدیر مسئول : مستقل، شیدا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. لبافی نژاد، بین خیابان دانشگاه و ابوریحان، پ. 115
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۵۴۹۶۴
تلفن : ۶۶۴۶۵۸۸۱ ، ۶۶۴۹۸۳۰۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۵/۱۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۲۰۷۳ موقت
پست الکترونیکی : nashreatisa@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۳۹۹-۶۰۰],[۸۹۵۱-۶۰۰],[۹۵۲۴۰-۶۰۰],[۹۵۷۳۲-۶۰۰],[۶۶۱۱-۶۲۲],[۷۱۸۲-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آتیسا

فهرست كتاب های ناشر