اندیشه سبز نوین


مدیر مسئول : مشعوف، ابراهیم
زمینه فعالیت : كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م.انقلاب، خ. منیری جاوید، ساختمان اردیبهشت، پ. 71، ط. اول، واحد 1
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۶۳۱۷۹
تلفن : ۶۶۹۷۳۲۷۷ ، ۶۶۴۶۳۵۱۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۲/۱۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۷۳۲۷۸
شماره پروانه نشر : ۱۱۹۸۶ موقت
پست الکترونیکی : e.mashouf@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۱۰۶-۶۰۰],[۹۵۶۳۶-۶۰۰],[۶۳۰۲-۶۲۲],[۹۹۴۷۲-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : اندیشه سبز نوین

فهرست كتاب های ناشر