آریوحان


مدیر مسئول : محمدی، آیت اله
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. پیروزی، خ. پیچک، ک. مغانکی، پ. 13، واحد. 2
صندوق پستی : ۱۱۴۹۷۳۵۳۱۴
تلفن : ۳۳۲۵۶۴۷۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۳/۰۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۲۱۹۲ موقت
پست الکترونیکی : ayat_kalhor@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۹۰۱-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آریوحان

فهرست كتاب های ناشر