آوای خاور


مدیر مسئول : مختاری، سلیمان
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. ولیعصر، روبروی سینما آفریقا، ک. فرخی، پ. 41
صندوق پستی : ۱۵۹۴۷۱۹۶۳۸
تلفن : ۸۸۸۹۵۶۲۱ ، ۰۹۳۰۵۵۴۰۳۰۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۳/۰۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۶۴۲۶۲۵۸
شماره پروانه نشر : ۱۲۱۶۵ موقت
پست الکترونیکی : mokhtarisoleiman@yahoo.com
وب سایت : http://www.avayekhavar.ir
شناسه شابك : [۹۵۳۸۷-۶۰۰],[۹۶۳۶۲-۶۰۰],[۹۷۲۶۶-۶۰۰],[۹۸۱۹۶-۶۰۰],[۹۹۲۳-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آوای خاور

فهرست كتاب های ناشر