طب برتر


مدیر مسئول : عبادتی نخجیری، نسیم
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. آذربایجان، م. رشدیه، خ. خسرو محمدی، بن بست محمدی، پ. 1، ط. 2
صندوق پستی : ۱۳۱۹۷۷۵۹۳۳
تلفن : ۶۶۴۲۶۴۲۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۵/۲۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۲۱۳۱ موقت
پست الکترونیکی : nasimebadati@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۱۶۰-۶۰۰],[۹۵۵۱۰-۶۰۰],[۹۸۹۵-۶۰۰],[۷۴۷۰-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : طب برتر

فهرست كتاب های ناشر