رادسر


مدیر مسئول : رادسر، مصطفی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. امام حسین، ایرانمهر صفا شرقی، ک. فارابی، پ. 2
صندوق پستی : ۱۷۴۴۹۹۶۸۶۷
تلفن : ۷۷۴۲۶۵۲۰ ، ۷۷۴۰۴۳۳۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۲۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۲۲۵۸ موقت
پست الکترونیکی : radsarmostafa1362@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۵۵۵۳-۶۰۰],[۹۶۵۸۶-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : رادسر

فهرست كتاب های ناشر