سیمرغ دانش


مدیر مسئول : شاه خواه، هلن
زمینه فعالیت : كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. جمالزاده شمالی، ک. نادر، پ. 2، واحد 1
صندوق پستی : ۱۴۱۸۶۴۳۱۶۱
تلفن : ۶۴۰۵۳۳۵۷ ، ۶۶۵۶۲۶۳۷ ، ۴۴۴۲۴۰۵۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۴/۱۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۲۲۲۴ موقت
پست الکترونیکی : mh.bahri.67@gmail.com
وب سایت : http://www.simorqdanesh.ir
شناسه شابك : [۹۵۵۶۶-۶۰۰],[۹۷۸۸۶-۶۰۰],[۹۹۶۱۸-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر