نخبگان فردا


مدیر مسئول : گلشن تفتی، محمد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف، انتشارات الكترونيك، بازي ها و سرگرمي ها،
استان - شهرستان : یزد - یزد
نشانی پستی : بلوار طالقانی، ک. نوزدهم، پ. 313، ط. دوم
صندوق پستی : ۸۹۹۱۸۷۹۳۵۵
تلفن : ۳۶۲۶۱۴۱۴ ، ۳۶۲۶۱۸۱۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۹/۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۱۸۸۲ موقت
پست الکترونیکی : mohammadgolshann@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۱۵۱-۶۰۰],[۹۵۵۸۶-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نخبگان فردا

فهرست كتاب های ناشر