کتاب رایزن (وابسته به م. ف. ه معارف رایزن)


مدیر مسئول : موسوی بجنوردی، حسن
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. نیاوران، نرسیده به مقدسی، پ. 429، واحد 11
صندوق پستی : ۱۹۵۱۹۶۴۷۳۱
تلفن : ۲۲۷۴۲۹۵۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۳۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۲۲۲۹۵۴۴۹
شماره پروانه نشر : ۱۲۳۶۸ موقت
پست الکترونیکی : rayzanbooks@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۵۶۳۳-۶۰۰],[۹۶۶۲۰-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : کتاب رایزن (وابسته به م. ف. ه معارف رایزن)

فهرست كتاب های ناشر