آبانه


مدیر مسئول : اصغری، محمد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. سمیه، ک. 12، ک. قاری، پ. 30
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۷۸۵۴۸
تلفن : ۳۷۷۴۶۹۷۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۲/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۴۶۹۷۶
شماره پروانه نشر : ۱۲۴۳۴ موقت
پست الکترونیکی : abanehpub@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۰۶۳-۶۰۰],[۸۶۹۷-۶۰۰],[۹۵۷۰۴-۶۰۰],[۹۵۷۷۳-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آبانه

فهرست كتاب های ناشر