صورتی


مدیر مسئول : عبدیزدان، وجیهه
زمینه فعالیت : كتابهاي كودكان و نوجوانان،
استان - شهرستان : اصفهان - اصفهان
نشانی پستی : خ. مسجد سید، خ. زاهد، ک. بیست و دو، انتهای ک. سمت چپ، نبش ک. وفادار، پ. 13
صندوق پستی : ۸۱۳۶۹۳۸۱۷۱
تلفن : ۳۲۴۰۳۲۶۲ ، ۳۴۴۱۳۲۷۵ ، ۳۴۵۰۲۳۶۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۲۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۱۶۴۴ موقت
پست الکترونیکی : S_abdeyazdan@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۵۸۴۳-۶۰۰],[۹۷۴۸۸-۶۰۰],[۹۹۹۰۵-۶۰۰],[۷۲۰۳-۶۲۲],[۹۵۱۲۲-۶۲۲],[۹۹۰۹۹-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : صورتی

فهرست كتاب های ناشر