چترنگ


مدیر مسئول : جهانگیری، شهرام
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. کارگر شمالی، خ. نصرت غربی ، پ.58، ط. دوم، واحد 4
صندوق پستی : ۱۴۱۸۸۴۳۳۵۵
تلفن : ۶۶۹۴۹۲۱۵ ، ۶۶۱۲۶۸۰۵ ، ۶۶۱۲۶۹۰۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۴/۰۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۴۹۲۱۵
شماره پروانه نشر : ۱۲۴۱۶ موقت
پست الکترونیکی : info@chatrangpub.com
وب سایت : http://www.chatrangpub.com
شناسه شابك : [۸۰۶۶-۶۰۰],[۹۵۸۵۸-۶۰۰],[۹۵۹۴۲-۶۰۰],[۶۲۲۰-۶۲۲],[۷۳۴۲-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : چترنگ

فهرست كتاب های ناشر