گسترش علوم نوین


مدیر مسئول : قدرتی، سحر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : خراسان شمالی - بجنورد
نشانی پستی : روبروی دانشگاه ازاد ، بلوک بهداشت ،واحد، 101
صندوق پستی : ۹۴۱۳۶۷۳۴۵۸
تلفن : ۰۹۱۲۷۰۳۵۶۰۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۱۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۲۴۶۱ موقت
پست الکترونیکی : mojtabaimani60@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۴۷۰-۶۰۰],[۹۵۸۶۴-۶۰۰],[۹۶۳۴۳-۶۰۰],[۶۹۱۱-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : گسترش علوم نوین

فهرست كتاب های ناشر