طاهری


مدیر مسئول : طاهری، ملیحه
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : خراسان رضوی - کاشمر
نشانی پستی : خ گلستان، نبش گلستان 16، پ. 60
صندوق پستی : ۹۶۷۱۹۱۹۸۵۴
تلفن : ۵۵۲۵۵۱۱۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۹/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۲۴۳۵ موقت
پست الکترونیکی : samen497@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۵۸۷۱-۶۰۰],[۹۶۶۲۲-۶۰۰],[۹۷۹۹۲-۶۰۰],[۹۹۷۰۲-۶۰۰],[۶۰۴۶-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر