آریا داد


مدیر مسئول : صدیقی، ابوالفضل
زمینه فعالیت : كليات،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، خ. کارگرجنوبی، ک. رشتچی، شماره 38، ط. 2، واحد 5
صندوق پستی : ۱۳۱۳۹۶۳۵۹۵
تلفن : ۶۶۵۷۴۱۱۵ ، ۶۶۵۷۴۱۱۶ ، ۶۶۹۱۳۹۸۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۱۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۱۳۸۲۳
شماره پروانه نشر : ۱۲۵۳۱ موقت
پست الکترونیکی : rahenovin07@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۲۴۲-۶۰۰],[۹۵۸۹۴-۶۰۰],[۹۵۹۸۸-۶۰۰],[۶۰۱۳-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آریا داد

فهرست كتاب های ناشر