آوای بیصدا


مدیر مسئول : حسن زاده، محمدرضا
زمینه فعالیت : مذهب، ادبيات، زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. معلم، 12 کوی فرجام، پ.31
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۱۸۱۸۶
تلفن : ۳۷۸۳۹۷۵۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۳/۰۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۸۳۹۷۵۴
شماره پروانه نشر : ۷۴۳۹ موقت
پست الکترونیکی : khorampub@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۶۱۸۶-۶۰۰],[۹۹۲۶-۶۰۰],[۹۹۸۵۱-۶۰۰],[۹۹۹۵۱-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر