نجوای قلم


مدیر مسئول : مرتضی زاده نوری، شعبان
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. آزادی، بلوار آیت الله سعیدی، خ. بیست متری توکلی، پ. 37، ط. اول
صندوق پستی : ۱۳۸۱۹۴۶۴۳۶
تلفن : ۶۶۲۸۶۰۴۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۲/۱۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۲۶۳۵ موقت
پست الکترونیکی : najvapub@gmail.com
وب سایت : http://www.najvapub.ir
شناسه شابك : [۹۶۱۸۹-۶۰۰],[۹۶۸۴۴-۶۰۰],[۶۲۶۱-۶۲۲],[۹۹۳۴۷-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر