هاشمی


مدیر مسئول : هاشمیان، سیف‌الله
زمینه فعالیت : ادبيات،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : پایین‌تر از م. ولی‌عصر، مقابل وزارت بازرگانی، پ. 637
صندوق پستی : ۱۵۹۳۸۱۳۴۱۴
تلفن : ۸۸۹۳۵۸۶۶ ، ۸۸۹۳۸۸۳۸ ، ۲۲۸۴۳۳۹۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۱۰/۰۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۹۳۸۸۳۸
شماره پروانه نشر : ۶۴۹ موقت
پست الکترونیکی : nashr.hashemi@gmil.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۱۹۹-۹۶۴],[۹۱۹۷۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : هاشمی

فهرست كتاب های ناشر