عصر قلم


مدیر مسئول : قادری، عبدالواحد
زمینه فعالیت : كتابهاي آموزشي و دانشگاهي، زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، پ. 1224، ط. سوم
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۵۴۴۳۱
تلفن : ۶۶۴۸۹۴۵۲ ، ۶۶۴۸۹۵۱۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۵/۳۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۲۷۴۴ موقت
پست الکترونیکی : agpub.ac@gmail.com
وب سایت : http://www.agpub.ac/fa
شناسه شابك : [۹۶۲۸۴-۶۰۰],[۹۷۲۵۲-۶۰۰],[۹۹۹۰۸-۶۰۰],[۶۰۲۰-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر